Topniki


Project Description
  • 0
  • 23 sierpnia 2017

TOPNIKI

TOPNIKI

Zadaniem topników jest usunięcie tlenków powstających w wyniku procesu podgrzewania na powierzchni łączonych metali oraz ciekłego lutu. Wybór topnika uzależniony jest od rodzaju lutowanego materiału, stosowanego spoiwa oraz metody lutowania. Dzięki działaniu topnika lut może swobodnie rozpływać się po powierzchni łączonych metali.

Produkt Zakres temp.
aktywności (°C)
Norma
PN-EN 1045
Charakterystyka topnika
°C
Topniki do lutów srebrnych
TLS-1
550-870

FH10
Uniwersalny topnik w postaci pasty, przeznaczony do lutowania spoiwami srebrnymi. Odpowiedni do łączenia stali nierdzewnej, miedzi, mosiądzu, brązu oraz innych żelaznych i nieżelaznych stopów metali. Resztki topnika są korozyjne, rozpuszczalne w wodzie i łatwo usuwalne
TLS-2
570-980

FH12
Topnik w postaci pasty, o zwiększonej aktywności i szerokim zakresie temperatur. Zalecany szczególnie w przypadku szybkiego punktowego nagrzewania. Używany do lutowania spoiwami srebrnymi stali nierdzewnej, węglików spiekanych oraz innych metali żelaznych i nieżelaznych. Resztki topnika są korozyjne, rozpuszczalne w wodzie i łatwo usuwalne
TLS-F550-800FH10Uniwersalny topnik w postaci pasty, stosowany z lutami srebrnymi oraz miedziano-fosforowymi. Resztki topnika są korozyjne, rozpuszczalne w wodzie i łatwo usuwalne
TLS-E371-982FH10Uniwersalny topnik w postaci pasty, stosowany z lutami srebrnymi oraz miedziano-fosforowymi. Resztki topnika są korozyjne, rozpuszczalne w wodzie i łatwo usuwalne. Topnik ekologiczny.
Topniki do lutów miedziano-fosforowych
TLS-F550-800FH10Uniwersalny topnik w postaci pasty, stosowany z lutami srebrnymi oraz miedziano-fosforowymi. Resztki topnika są korozyjne, rozpuszczalne w wodzie i łatwo usuwalne
TLS-E371-982FH10Uniwersalny topnik w postaci pasty, stosowany z lutami srebrnymi oraz miedziano-fosforowymi. Resztki topnika są korozyjne, rozpuszczalne w wodzie i łatwo usuwalne. Topnik ekologiczny.
TLP-1
550-800

FH10
Topnik w postaci proszku, polecany do lutowania metali żelaznych jak i nieżelaznych. Zazwyczaj stosowany tam gdzie wymiary złącza wymagają długiego czasu nagrzewania. Używany najczęściej do lutowania miedzi i jej stopów lutami miedziano-fosforowymi oraz lutami srebrnymi z niską zawartością srebra (poniżej 30%). Resztki topnika są korozyjne, rozpuszczalne w wodzie i łatwo usuwalne
Topniki do lutów mosiężnych
TLB-1700-950FH20Topnik w postaci pasty do lutów mosiężnych.
Resztki topnika są korozyjne i należy je usuwać za pomocą ciepłej wody
TLB-3750-1050FH21Uniwersalny topnik w formie pasty i proszku polecany przy lutach mosiężnych. Resztki topnika są korozyjne i należy je usuwać za pomocą ciepłej wody
Topniki do lutów aluminiowych
TLA-1520-635FL10Higroskopijny topnik w do lutowania płomieniowego. Idealny do lutowania elementów stopów aluminium o zawartości do 2,5% magnezu w stopie. Resztki topnika są korozyjne, należy je usunąć po lutowaniu. Zalecany do lutów Al-Si.
TLA-2515-630FL10Higroskopijny topnik w postaci proszku, do lutowania twardego aluminium i jego stopów. Zalecany do lutów Al-Si. Resztki topnika są korozyjne, należy je usunąć po lutowaniu
TLA-4N420-480-Niehigroskopijny topnik do lutowania miękkiego aluminium i jego stopów lutami Zn-Al. Resztkitopnikasąniekorozyjne.
Topniki do lutówmiękkich
TLM-1180-350-Uniwersalny topnik do lutowania miękkiego lutami cynowymi i cynowo-ołowianymi.
TKW-3180-300-Topnik w postaci płynu do lutowania spoiwami cynowo-ołowianymi stali nierdzewnych.
Topniki lotne
EXT 50750-950FH21Topnik lotny o zawartości 52%-56% aktywnego składnika (boran trimetylu) z dodatkiem metanolu.
EXT 70750-950FH21Topnik lotny o zawartości 70%-80% aktywnego składnika (boran trimetylu) z dodatkiem metanolu.