LUT-SPAW-logo-Biale

ul. Zakrzowska 21 A
51-318 Wrocław

+48 71 326 93 95

Luty aluminiowe

Do lutowania aluminium i jego stopów wykorzystuje się najczęściej luty zawierające aluminium i krzem. Połączenia te gwarantują dobre parametry wytrzymałościowe oraz wysoką odporność na korozję. Ze względu na powstawanie na powierzchni aluminium – w trakcie procesu lutowania szczelnej warstwy tlenków – należy stosować  topniki o odpowiedniej aktywności.

Luty aluminiowe oferujemy w formie prętów, drutów proszkowych, pierścieni i past. Mają one szerokie zastosowanie w chłodnictwie i klimatyzacji, branży automotive, świetnie sprawdzają się do napraw chłodnic, kolektorów i sprężarek. Jedyną niedogodnością lutów Al-Si jest wysoka temperatura topnienia, bardzo zbliżona do temperatury topnienia aluminium i jego stopów.

Produkty

Al %

Zn %

Si %

Zakres temp. Topnienia °C

Norma PN-EN ISO 17672 PN-EN 1044 AWS A5.8

Charakterystyka

ZnAl2

2

98

-

380-405

-

Lut cynkowo-aluminiowy o najniższej temperaturze topnienia, stosowany do lutowania Al i Al-Cu.

ZnAl4

4

96

-

382-405

-

Lut cynkowo-aluminiowy stosowany głównie do połączeń Al-Cu.

ZnAl4 FC

4

96

-

385-405

-

Otulona postać lutu ZnAl4.

ZnAl22

22

78

-

440-470

-

Lut cynkowo-aluminiowy z topnikiem w rdzeniu, o dobrej odporności na korozję. Stosowany do lutowania aluminium I jego stopów.

AlSi12

88

12

575-585

Al 112 Al 104 BalSi-4

Podstawowy lut twardy do połączeń aluminium i jego stopów, stosowany głównie w branży automotive.

AlSi12F

88

-

12

577-582

- - BalSi-4

Lut AlSi12 w postaci drutu rdzeniowego, nie wymagający stosowania dodatkowo topnika w procesie lutowania.

Luty cynkowo-aluminiowe

Luty cynkowo-aluminiowe są alternatywą jako zamiennik lutów Al-Si w przypadku lutowania cienkościennych elementów z aluminium oraz lutowania stopów, których temperatura topnienia jest niższa od temperatury topnienia stopów Al-Si. Luty cynkowo-aluminiowe oferujemy między innymi w formie drutów proszkowych. Stosując druty proszkowe z rdzeniem topnikowym nie ma potrzeby usuwania pozostałości topnika po lutowaniu.

Masz dodatkowe pytania?
Skontaktuj się z naszymi specjalistami, pomogą w doborze odpowiednich lutów aluminiowych