LUT-SPAW-logo-Biale

ul. Zakrzowska 21 A
51-318 Wrocław

+48 71 326 93 95

Topniki

Zadaniem topników jest usunięcie tlenków powstających w wyniku procesu nagrzewania na powierzchni łączonych metali oraz ciekłego lutu. Wybór topnika uzależniony jest od rodzaju lutowanego materiału, stosowanego spoiwa oraz metody lutowania. Dzięki działaniu topnika lut może swobodnie rozpływać się po powierzchni łączonych metali. INSTALFLUX to kompletna linia topników lutowniczych, stworzona ze świadomością zależności, jaka istnieje między wykonaniem wysokiej jakości połączenia a doborem odpowiedniego topnika. Tworząc markę INSTALFLUX położyliśmy nacisk na bezpieczeństwo naszych produktów, zarówno dla zdrowia jak i środowiska.

Topniki do lutów srebra

Produkty

Zakres temp. Aktywności °C

Norma PN-EN 1045 (AWS-FB)

Charakterystyka topnika

TLS-1

550-870

FH10 (FB3A)

Uniwersalny topnik w postaci pasty, przeznaczony do lutowania spoiwami srebrnymi. Odpowiedni do łączenia stali nierdzewnej, miedzi, mosiądzu, brązu oraz innych żelaznych i nieżelaznych stopów metali. Resztki topnika są korozyjne, rozpuszczalne w wodzie i łatwo usuwalne.

TLS-2

570-980

FH12 (FB3C)

Topnik w postaci pasty, o zwiększonej aktywności i szerokim zakresie temperatur. Zalecany szczególnie w przypadku wydłużonej czynności nagrzewania. Używany do lutowania spoiwami srebrnymi stali nierdzewnej, węglików spiekanych oraz innych metali żelaznych i nieżelaznych. Resztki topnika są korozyjne, rozpuszczalne w wodzie i łatwo usuwalne.

TLS-H

564-925

– (FB3C)

Topnik w formie pasty o zwiększonej odporności na wysoką temperaturę, używany zarówno do lutowaia płomieniowego jak i indukcyjnego.Resztki topnika są korozyjne, rozpuszczalne w wodzie i łatwo usuwalne.

Topniki do lutów miedziano-fosoforowych

Produkty

Zakres temp. Aktywności °C

Norma PN-EN 1045 (AWS-FB)

Charakterystyka topnika

TLS-F

550-800

FH10 (FB3A)

Uniwersalny topnik w postaci pasty stosowany z lutami miedziano-fosforowymi. Resztki topnika są korozyjne i łatwo rozpuszczalne w wodzie.

TLP-1

550-800

FH10 (FB3A)

Topnik w postaci proszku i pasty, polecany do lutowania metali żelaznych i nieżelaznych. Zazwyczaj stosowany tam gdzie wymiary złącza wymagają długiego czasu nagrzewania. Używany najczęściej do lutowania miedzi i jej stopów lutami miedziano-fosforowymi. Resztki topnika są korozyjne, rozpuszczalne w wodzie i łatwo usuwalne.

TLS-E

371-982

FH10 (FB3A)

Ekologiczny topnik w postaci pasty, stosowany z lutami srebrnymi oraz miedziano-fosforowymi. Resztki topnika są korozyjne, rozpuszczalne w wodzie i łatwo usuwalne.

Topniki do lutów mosiężnych

Produkty

Zakres temp. Aktywności °C

Norma PN-EN 1045 (AWS-FB)

Charakterystyka topnika

TLB-1

700-950

FH20 –

Topnik w postaci pasty do lutów mosiężnych. Resztki topnika są korozyjne i należy je usuwać za pomocą ciepłej wody

TLB-3

750-1050

FH21 FB3D

Uniwersalny topnik w formie pasty i proszku polecany przy lutach mosiężnych. Resztki topnika są korozyjne i należy je usuwać za pomocą ciepłej wody

Topniki do lutów aluminiowych

Produkty

Zakres temp. Aktywności °C

Norma PN-EN 1045 (AWS-FB)

Charakterystyka topnika

TLA-1

520-635

FL10 –

Higroskopijny topnik w do lutowania płomieniowego. Idealny do lutowania elementów stopów aluminium o zawartości do 2,5% magnezu w stopie. Resztki topnika są korozyjne, należy je usunąć po lutowaniu. Zalecany do lutów Al-Si.

TLA-2

515-630

FL10 –

Higroskopijny topnik w postaci proszku do lutowania twardego aluminiu i jego stopów. Zalecany do lutów Al.-Si. Resztki topnika są korozyjne i należy je usunąć po lutowaniu.

TLA-4N

420-480

Niehigroskopijny topnik do lutowania aluminium i jego stopów lutami Zn-Al. Resztki topnika są niekorozyjne.

Topniki do lutów miękkich

Produkty

Zakres temp. Aktywności °C

Norma PN-EN 1045 (AWS-FB)

Charakterystyka topnika

TLM-1N

227-310

Uniwersalny topnik do lutowania miękkiego lutami na osnowie cyny.

Topniki lotne

Produkty

Zakres temp. Aktywności °C

Norma PN-EN 1045 (AWS-FB)

Charakterystyka topnika

EXT 50

750-1205

FH21 FB3K

Topnik lotny o zawartości 52-56% aktywnego boranu trimetylu stosowanego jako ochrona przed utlenianiem, przy lutowaniu miedzi.

EXT 70

750-1205

FH21 FB3K

Topnik lotny o zawartości 70- 80% aktywnego boranu trimetylu stosowany do lutowania stali konstrukcyjnych przy użyciu lutów mosiężnych.

Masz dodatkowe pytania?
Skontaktuj się z naszymi specjalistami, pomogą w doborze odpowiednich topników