LUT-SPAW-logo-Biale

ul. Zakrzowska 21 A
51-318 Wrocław

+48 71 326 93 95

Lutowanie chłodnic i klimatyzacji

Do łączenia instalacji w chłodnictwie i klimatyzacji wykorzystuje się głównie lutowanie twarde. Lutowanie klimatyzacji odbywa się najczęściej poprzez lutowanie twarde, które umożliwia przenoszenie znacznych obciążeń. Dodatkowo...

Słownik

Lutowanie – procesem polegający na łączeniu przedmiotów metalowych i niemetalowych za pomocą dodatkowego, roztopionego metalu, zwanego lutem, którego temperatura topnienia jest znacznie niższa od temperatury topnienia metali łączonych....

Gazy lutowanie płomieniowe

Temperatura płomienia Lutowanie płomieniowe (gazowe) to proces, w którym źródłem ciepła jest płomień gazowy nagrzewający do wymaganej temperatury bezpośrednio lutowane złącze. Płomień uzyskiwany jest w wyniku spalania mieszanin różnych...

Lutowanie płomieniowe

Lutowanie płomieniowe jest procesem wykorzystującym płomień gazowy jako źródło ciepła nagrzewające bezpośrednio do wymaganej temperatury lutowane złącze. Płomień uzyskuje się w wyniku spalania gazów palnych z tlenem lub powietrzem....

Technologia topnika lotnego

Głównym zadaniem topników jest zapewnienie wymaganej czystości łączonych metali. Topnik lotny do lutowania w wielu przypadkach stanowi doskonałą alternatywę dla topników tradycyjnych w postaci pasty do lutowania czy proszki metali....

Dobór spoiwa

Jak odpowiednio dobrać spoiwo lutownicze? Odpowiednio dobrane spoiwa lutownicze (luty) mają w procesie lutowania zasadniczy wpływ na jakość złączy. Właściwie dobrane spoiwo lutownicze gwarantuje trwałe i solidne połączenie metali. W...

Proces lutowania

Lutowanie twarde i miękkie Lutowanie jest procesem trwałego łączenia metali poprzez dodanie stopu lutowniczego, który topi się poniżej 450° C (lutowanie miękkie) lub powyżej tej temperatury (lutowanie twarde), przy oddziaływaniu efektu...