Branża Narzędziowa


Project Description
  • 0
  • 23 sierpnia 2017

BRANŻA NARZĘDZIOWA

BRANŻA NARZĘDZIOWA

Poprawność procesu wlutowywania płytek z węglików spiekanych oraz segmentów diamentowych w dużym stopniu decyduje o jakości wykonanego narzędzia. Należy dobrać odpowiednią metodę lutowania, spoiwo oraz topnik. Lut dobieramy w zależności od materiału, z którego wykonana jest płytka. W ramach dbałości o jakość połączenia należy zwrócić szczególną uwagę na proces wyrównania naprężeń powstałych w lutowanym złączu.Produkt

Skład %
Zakres temp.
topnienia
Norma PN-EN ISO 17672 (PN-EN 1044)


Charakterystyka lutu
AgCuZnSnInne°C
marki fit 300x100 - Branża NarzędziowaAg33333433-Si 0.15700-740-Uniwersalne spoiwo stosowane do łączenia metali różnorodnych o obniżonej temperaturze topnienia. Zapewnia dobre właściwości mechaniczne. Lut dostępny jest w formie prętów oraz taśmy.
marki fit 300x100 - Branża NarzędziowaAg40Sn
40

30

28

2

-

650-710
Ag 140
(AG 105)
Uniwersalny lut o bardzo dobrych własnościach mechanicznych, stosowany do łączenia metali żelaznych i nieżelaznych. Spoiwodostępne jest w formieprętóworaztaśmy.
marki fit 300x100 - Branża NarzędziowaAg44
28

30

26

-

-

675-735
Ag 244
(AG 203)
Luty te cechują się niską temp. topnienia, świetną zwilżalnością, bardzo dobrymi właściwościami mechanicznymi oraz wysoką odpornością na korozję. Dostępne są w formie prętów taśmy oraz taśmy. Ag49NiMn jest dostępny również w postaci taśmy przekładkowej typu „sandwich”.
marki fit 300x100 - Branża NarzędziowaAg49NiMn491623-Mn7.5
Ni 4.5

680-705
Ag 449
(AG 502)

Luty te cechują się niską temp. topnienia, świetną zwilżalnością, bardzo dobrymi właściwościami mechanicznymi oraz wysoką odpornością na korozję. Dostępne są w formie prętów taśmy oraz taśmy. Ag49NiMn jest dostępny również w postaci taśmy przekładkowej typu „sandwich”.
marki fit 300x100 - Branża NarzędziowaAg50Ni502028-2660-750Ag 450
marki fit 300x100 - Branża NarzędziowaAg56Sn
56

22

17

5

-

620-655
Ag 156
(AG 102)
Substytut dla lutów z dodatkiem kadmu. Charakteryzuje się bardzo niską temp. topnienia oraz bardzo dobrą płynnością i dobrymi właściwościami mechanicznymi. Znajduje zastosowanie tam, gdzie wymagana jest niska temp. topnienia. Lut dostępny jest w formie prętów oraz taśmy
Call Now Button