Dobór spoiwa lutowniczego


Project Description
 • 0
 • 23 sierpnia 2017

Spoiwa lutownicze

DOBÓR SPOIWA

Odpowiednio dobrane spoiwa lutownicze (luty) mają w procesie lutowania zasadniczy wpływ na jakość złączy. Właściwie dobrane spoiwo  lutownicze gwarantuje trwałe i solidne połączenie metali. W innym przypadku mogą powstać wadliwe złącza o niezadowalających właściwościach użytkowych lub niewłaściwych parametrach wytrzymałościowych. Zbyt wysoka temperatura topnienia lutu może doprowadzić do nadtopienia materiałów łączonych, co w przypadku lutowania dyskwalifikuje złącze. Naszym klientom oferujemy wiele rodzajów spoiw lutowniczych zarówno do lutowania miękkiego, jak i lutowania twardego między innymi: luty cynowe,  luty srebrne, miedziano-fosforowe jako spoiwo lutownicze do miedzi, mosiężne, spoiwa do lutowania aluminium, Posiadamy także alternatywne materiały do lutowania jak pierścienie czy pasty do lutowania.

Jak odpowiednio dobrać spoiwo lutownicze?

Dobór spoiwa lutowniczego powinien uwzględniać następujące czynniki:

 • temperatura topnienia lutu musi być niższa od temperatury topnienia lutowanych metali,
 • spoiwo lutownicze powinno dobrze zwilżać powierzchnie lutowanych części,
 • lut w stanie roztopionym powinien wykazywać dobrą lejność,
 • zakres krystalizacji (tj. różnica między temperaturą początku i końca krzepnięcia) lutu nie powinien być zbyt duży,
 • lut powinien mieć dostateczną wytrzymałość i plastyczność,
 • współczynniki rozszerzalności cieplnej lutu i metali łączonych powinny być zbliżone do siebie,
 • spoiwa lutownicze i łączone metale powinny wykazywać podobną odporność na korozję,
 • w stanie roztopionym lut nie powinien się utleniać (dopuszcza się tworzenie łatwo rozpuszczających się tlenków),
 • w zależności od przeznaczenia lutowanych elementów, stopy do lutowania  powinny odznaczać się dobrą przewodnością elektryczną, dobrą skrawalnością, odpornością na korodujące działanie różnych ośrodków itd.
Call Now Button