Topniki


Project Description
  • 0
  • 23 sierpnia 2017

TOPNIKI DO LUTOWANIA

TOPNIKI

small fot 206 1 - Topniki

Wykonanie trwałego połączenia pomiędzy dwoma metalami wymaga zachowania czystej powierzchni. W procesie tworzenia złącza lutowanego uczestniczy nie tylko materiał bazowy oraz pierwiastki, z których składają się spoiwa lutownicze. Podczas lutowania metale rozgrzewają się i wchodzą w reakcję z tlenem, z którym tworzą tlenki. Często są to związki o wysokiej temperaturze topnienia, przez co warstwa tlenków na powierzchni osłabia, a niekiedy wręcz uniemożliwia wykonanie złącza. Za oczyszczanie powierzchni odpowiada odpowiednio dobrany topnik do lutowania.

Rola i dobór topników

Zadaniem topników jest chemiczne oczyszczenie powierzchni lutowanej . Polega ono na usunięciu tlenków, które powstają w wyniku procesu podgrzewania na powierzchni łączonych metali oraz ciekłego lutu. Topnik do lutowania powinien być dobierany do metody wykonywania złącza oraz do rodzaju lutowanego materiału i stosowanego spoiwa. Oznacza to, że innego topnika wymaga lutowanie palnikiem, a innego lutowanie indukcyjne czy lutowanie płomieniowe. Dzięki działaniu topnika lut może swobodnie rozpływać się po powierzchni łączonych metali, a powstająca lutowina jest trwalsza i estetyczniejsza.

Produkt Zakres temp.
aktywności (°C)
Norma
PN-EN 1045
Charakterystyka topnika
°C
Topniki do lutów srebrnych
marki flux wb - TopnikiTLS-1
550-870

FH10
Uniwersalny topnik w postaci pasty, przeznaczony do lutowania spoiwami srebrnymi. Odpowiedni do łączenia stali nierdzewnej, miedzi, mosiądzu, brązu oraz innych żelaznych i nieżelaznych stopów metali. Resztki topnika są korozyjne, rozpuszczalne w wodzie i łatwo usuwalne
marki flux wb - TopnikiTLS-2
570-980

FH12
Topnik w postaci pasty, o zwiększonej aktywności i szerokim zakresie temperatur. Zalecany szczególnie w przypadku szybkiego punktowego nagrzewania. Używany do lutowania spoiwami srebrnymi stali nierdzewnej, węglików spiekanych oraz innych metali żelaznych i nieżelaznych. Resztki topnika są korozyjne, rozpuszczalne w wodzie i łatwo usuwalne
marki flux wb - TopnikiTLS-F550-800FH10Uniwersalny topnik w postaci pasty, stosowany z lutami srebrnymi oraz miedziano-fosforowymi. Resztki topnika są korozyjne, rozpuszczalne w wodzie i łatwo usuwalne
marki flux wb - TopnikiTLS-E371-982FH10Uniwersalny topnik w postaci pasty, stosowany z lutami srebrnymi oraz miedziano-fosforowymi. Resztki topnika są korozyjne, rozpuszczalne w wodzie i łatwo usuwalne. Topnik ekologiczny.
Topniki do lutów miedziano-fosforowych
marki flux wb - TopnikiTLS-F550-800FH10Uniwersalny topnik w postaci pasty, stosowany z lutami srebrnymi oraz miedziano-fosforowymi. Resztki topnika są korozyjne, rozpuszczalne w wodzie i łatwo usuwalne
marki flux wb - TopnikiTLS-E371-982FH10Uniwersalny topnik w postaci pasty, stosowany z lutami srebrnymi oraz miedziano-fosforowymi. Resztki topnika są korozyjne, rozpuszczalne w wodzie i łatwo usuwalne. Topnik ekologiczny.
marki flux wb - TopnikiTLP-1
550-800

FH10
Topnik w postaci proszku, polecany do lutowania metali żelaznych jak i nieżelaznych. Zazwyczaj stosowany tam gdzie wymiary złącza wymagają długiego czasu nagrzewania. Używany najczęściej do lutowania miedzi i jej stopów lutami miedziano-fosforowymi oraz lutami srebrnymi z niską zawartością srebra (poniżej 30%). Resztki topnika są korozyjne, rozpuszczalne w wodzie i łatwo usuwalne
Topniki do lutów mosiężnych
marki flux wb - TopnikiTLB-1700-950FH20Topnik w postaci pasty do lutów mosiężnych.
Resztki topnika są korozyjne i należy je usuwać za pomocą ciepłej wody
marki flux wb - TopnikiTLB-3750-1050FH21Uniwersalny topnik w formie pasty i proszku polecany przy lutach mosiężnych. Resztki topnika są korozyjne i należy je usuwać za pomocą ciepłej wody
Topniki do lutów aluminiowych
marki flux wb - TopnikiTLA-1520-635FL10Higroskopijny topnik w do lutowania płomieniowego. Idealny do lutowania elementów stopów aluminium o zawartości do 2,5% magnezu w stopie. Resztki topnika są korozyjne, należy je usunąć po lutowaniu. Zalecany do lutów Al-Si.
marki flux wb - TopnikiTLA-2515-630FL10Higroskopijny topnik w postaci proszku, do lutowania twardego aluminium i jego stopów. Zalecany do lutów Al-Si. Resztki topnika są korozyjne, należy je usunąć po lutowaniu
marki flux wb - TopnikiTLA-4N420-480-Niehigroskopijny topnik do lutowania miękkiego aluminium i jego stopów lutami Zn-Al. Resztkitopnikasąniekorozyjne.
Topniki do lutówmiękkich
marki flux wb - TopnikiTLM-1180-350-Uniwersalny topnik do lutowania miękkiego lutami cynowymi i cynowo-ołowianymi.
marki flux wb - TopnikiTKW-3180-300-Topnik w postaci płynu do lutowania spoiwami cynowo-ołowianymi stali nierdzewnych.
Topniki lotne
marki flux wb - TopnikiEXT 50750-950FH21Topnik lotny o zawartości 52%-56% aktywnego składnika (boran trimetylu) z dodatkiem metanolu.
marki flux wb - TopnikiEXT 70750-950FH21Topnik lotny o zawartości 70%-80% aktywnego składnika (boran trimetylu) z dodatkiem metanolu.
Call Now Button