Postacie Lutu


Project Description
  • 0
  • 23 sierpnia 2017

POSTACIE LUTU

POSTACIE LUTU

postacie lutów - Postacie Lutu

Luty są stopami pierwiastków, które stosuje się do wykonywania połączeń metali. Ich cechą jest temperatura topnienia niższa od tej, którą osiąga materiał bazowy. Dzięki temu rozpuszczają się one pod wpływem temperatury i rozlewają po powierzchni, tworząc złącze. Wyróżnia się luty miękkie i twarde, które cechują odmienne temperatury topnienia. Luty miękkie topią się w najniższych temperaturach – poniżej 450 st. C, a twarde powyżej 450 st.C. Zależnie od potrzeb konkretnej metody niezbędne są luty cynowe, miedziano-fosforowe, srebrne czy luty aluminiowe w różnej formie.

Standardowe postacie spoiw lutowniczych:

  • pręty o średnicach 1,5/2,0/3,0 mm oraz długości 500 mm,
  • pręty otulone o średnicach rdzenia 1,5/2,0/3,0 mm oraz długości 500 mm,
  • druty dostępne na szpulach i w zwojach o średnicach 1,0/1,5/2,0/2,5/3,0 mm,
  • taśmy o grubościach 0,1/0,2/0,3/0,4/0,5 mm i szerokości od 2,0 mm do 100 mm,
  • taśmy przekładkowe o grubościach 0,2/0,3/0,4/0,5 mm i szerokości od 2 mm do 80 mm,
  • pierścienie lutownicze,
  • proszki metali o granulacji 56-320 µm.
  • pasty lutownicze

Oferujemy również inne stopy lutownicze, postacie i wymiary dostępne na specjalne zamówienie klienta.

Call Now Button