Lutowanie Piecowe


Project Description
 • 0
 • 23 sierpnia 2017

LUTOWANIE PIECOWE

LUTOWANIE PIECOWE

Lutowanie piecowe jest wykorzystywane głównie w przypadku produkcji wielkoseryjnej, lutowania konstrukcji złożonych z wielu połączeń oraz lutowania wysokotemperaturowego trudno redukujących się metali. Odbywa się głównie w piecach z atmosferami redukującymi, obojętnymi lub w próżni. Gazy redukujące zastępują tradycyjne topniki do lutowania. Najtańsze do wytworzenia są gazy ochronne egzotermiczne. Uzyskuje się je bezpośrednio w piecu z częściowego spalania gazów palnych takich jak gaz ziemny, propan, butan. Nadają się one głównie do lutowania stali niestopowych, niskostopowych oraz miedzi. Do podstawowych zalet, które wyróżniają lutowanie piecowe, należą:

 • równomierne nagrzewanie,
 • bardzo wysoka powtarzalność procesu,
 • precyzyjna kontrola parametrów lutowania,
 • wysoka estetyka i jakość wykonywanych złączy,
 • duża wydajność,
 • znaczne skrócenie lub całkowite wyeliminowanie procesu czyszczenia po lutowaniu,
 • wyeliminowanie konieczności stosowania tradycyjnych topników do lutowania (wspomaganie topnikami tradycyjnymi występuję tylko w niektórych przypadkach).

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z działem sprzedaży

W zapytaniu należy określić:

 • rodzaj i wymiary łączonych elementów
 • rodzaj materiału z którego wykonane są łączone elementy
 • parametry techniczne połączenia
 • wymagania jakościowe
 • aktualną wielkość produkcji
 • docelową wielkość produkcji
Call Now Button