Lutowanie Piecowe


Project Description
 • 0
 • 23 sierpnia 2017

LUTOWANIE PIECOWE

LUTOWANIE PIECOWE

Lutowanie piecowe wykorzystywane jest głównie w przypadku produkcji wielkoseryjnej, lutowania konstrukcji złożonych z wielu połączeń oraz lutowania wysokotemperaturowego trudno redukujących się metali. Odbywa się głównie w piecach z atmosferami redukującymi, obojętnymi lub próżni. Gazy redukujące zastępują tradycyjne topniki. Najtańsze do wytworzenia są gazy ochronne egzotermiczne uzyskiwane bezpośrednio w piecu z częściowego spalania gazów palnych takich jak gaz ziemny, propan, butan, jednak nadają się one głównie do lutowania stali niestopowych, niskostopowych oraz miedzi. Do podstawowych zalet lutowania piecowego należą:

 • równomierne nagrzewanie
 • bardzo wysoka powtarzalność procesu
 • precyzyjna kontrola parametrów lutowania
 • wysoka estetyka i jakość wykonywanych złączy
 • duża wydajność
 • znaczne skrócenie lub całkowite wyeliminowanie procesu czyszczenia po lutowaniu
 • wyeliminowanie konieczności stosowania tradycyjnych topników (wspomaganie topnikami tradycyjnymi występuję tylko w niektórych przypadkach)

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z działem sprzedaży

W zapytaniu należy określić:

 • rodzaj i wymiary łączonych elementów
 • rodzaj materiału z którego wykonane są łączone elementy
 • parametry techniczne połączenia
 • wymagania jakościowe
 • aktualną wielkość produkcji
 • docelową wielkość produkcji
kursy surowców2 - Kursy surowcow - mobile
kursy surowców2 - Kursy surowców