Lutowanie Piecowe


Project Description
 • 0
 • 23 sierpnia 2017

LUTOWANIE PIECOWE

LUTOWANIE PIECOWE

Lutowanie piecowe jest wykorzystywane głównie w przypadku produkcji wielkoseryjnej, konstrukcji złożonych z wielu połączeń oraz lutowania wysokotemperaturowego trudno redukujących się metali. Lutowanie twarde piecowe to proces, w którym lutowane elementy z naniesionym lutem w postaci kształtek lub pasty lutowniczej umieszczane są na taśmie przelotowego pieca i są łączone przez niżej topliwe materiały do lutowania.

Lutowanie piecowe – specyfika

Lutowanie piecowe odbywa się głównie w piecach z atmosferami redukującymi obojętnymi lub w próżni. Gazy redukujące zastępują tradycyjne topniki. Najtańsze do wytworzenia są gazy ochronne egzotermiczne. Uzyskuje się je bezpośrednio w piecu z częściowego spalania gazów palnych jak gaz ziemny, propan, butan. Nadają się one głównie do lutowania piecowego stali niestopowych, niskostopowych i miedzi. Do zalet efektywnego i precyzyjnego lutowania piecowego metali należą:

 • równomierne nagrzewanie,
 • bardzo wysoka powtarzalność procesu,
 • precyzyjna kontrola parametrów lutowania,
 • wysoka estetyka i jakość wykonywanych złączy,
 • duża wydajność,
 • znaczne skrócenie lub całkowite wyeliminowanie procesu czyszczenia po lutowaniu,
 • wyeliminowanie konieczności stosowania tradycyjnych topników do lutowania (wspomaganie topnikami tradycyjnymi występuję tylko w niektórych przypadkach).

Zapraszamy do kontaktu z działem sprzedaży. W zapytaniu prosimy o określić:

 • rodzaj i wymiary łączonych elementów,
 • rodzaj materiału, z którego wykonane są łączone elementy,
 • parametry techniczne połączenia,
 • wymagania jakościowe,
 • aktualną wielkość produkcji,
 • docelową wielkość produkcji.

Oferujemy też inne materiały lutownicze jak luty srebrne i luty cynowe.

Call Now Button