Lutowanie Płomieniowe


Project Description
  • 0
  • 23 sierpnia 2017

Temperatura płomienia

LUTOWANIE PŁOMIENIOWE

Lutowanie płomieniowe (gazowe) to proces, w którym źródłem ciepła jest płomień gazowy nagrzewający do wymaganej temperatury bezpośrednio lutowane złącze. Płomień uzyskiwany jest w wyniku spalania mieszanin różnych gazów palnych i par paliw ciekłych z tlenem lub powietrzem. Urządzeniami zaprojektowanymi na potrzeby opisanego procesu są palniki.

Użyteczność poszczególnych paliw, na których bazuje lutowanie płomieniowe, zależy od wielu czynników. Zalicza się do nich:

  • wartość opałowa paliwa (tzn. ilość ciepła w dżulach lub kaloriach otrzymywanego ze spalenia 1m3 gazu),
  • temperatura płomienia,
  • zawartość części niepalnych,
  • wpływ na jakość lutowanego złącza,
  • koszt paliwa,
  • bezpieczeństwo obsługi,
  • łatwość transportu i przechowywania itd.

Do najlepszych z tego punktu widzenia paliw należą: węglowodory (np. acetylen, metan, etan i propan), wodór, gaz świetlny, gaz ziemny, gaz koksowniczy oraz pary benzyny i nafty. Właściwości ważniejszych paliw, na których opiera się lutowanie płomieniowe przedstawia poniższa tabela:

Nazwa gazuGęstość1)
kg/cm3
Temp. płomienia-
spalanie w tlenie
[°C]
Wartość
opałowa
[MJ/m3]
Zawartość gazu % (objętościowo)zagrażająca wybuchem w mieszaninie
z powietrzemz tlenem
Acetylen C2H21,171310057-592,3-82,02,3-93,0
Wodór H20,090252011-134,1-75,04,5-95,0
Metan CH40,717272035-405,0-15,0-
Propan C3H82,019285093,6-101,82,3-9,52,0-48,0
Gaz świetlny0,35-0,5270014,6-179,0-35,04,0-70,0
Gaz ziemny0,7-0,8276035-634,5-13,5-
Gaz koksowniczy0,4-0,6268017-195,0-30,0-
Call Now Button